RS232 soros port

Az aszinkron soros vonali illesztő egységet elsősorban az RS 232 szabványú felülettel rendelkező eszközökkel való kommunikáció megvalósítására fejlesztették ki. Ilyen eszközök a soros illesztésű nyomtatók, terminálok,

Az illesztő felhasználásával 5, 6, 7, 8 bites, kétirányú adatforgalom valósítható meg páros vagy páratlan paritással vagy paritás ellenőzés nélkül. Az áramkör egy programozható frekvenciagenerátort is tartalmaz, így az átviteli sebesség széles tartományok között állítható, 50 bit/sec sebességtől 56000 bit/sec-ig.

Az aszinkron soros kommunikáció az elküldendő adatot először soros formára alakítja, majd továbbítja valamilyen adatátviteli csatornán keresztül. A vétel helyén az áramkör a soros adatokat visszaalakítja párhuzamos formátumra.

A számítógépek közötti kapcsolat kiépítésének legalább három feltételnek kell megvalósulnia:

  • A számítógép rendelkezzen a megfelelő soros interfésszel. Az interfész alapvető feladata, hogy a számítógép által küldött adatokat a számítógép kimenetelére küldje, illetve a bemenetre érkező jeleket a számítógép számára értelmezhető formára alakítsa.
  • A számítógépeket összekötő adatátviteli csatorna, ami rendszerint kábelen vagy telefonvonalon valósítható meg. A kábeles kapcsolat a jelveszteség miatt nemigen haladhatja meg a néhányszor tíz métert. A telefonos kapcsolat esetén viszont a megfelelő adatátvitel számára akusztikus csatolót - modem - kell alkalmazni, ami a soros interfészről kapott bitsorozatokat hallható jelként a telefonba "mondja", ezt pedig a hívott félnél lévő modem "hallja" és alakítja át a soros interfész számára.
  • Miután az adatátviteli csatorna kiépült már csak az szükséges, hogy a küldött és fogadott jeleket mindkét fél ugyanúgy értelmezze. Ezt a közös nyelvet szokás protokollnak nevezni, ami lényegében nemzetközileg elfogadott szabvány-, ill. ajánlásgyűjtemény. Ez a gyűjtemény leírja az áramkörök működését, időzítéseit, a kábelek jelszintjeit és a csatlakozók kialakítását. A számítógépek közötti adatforgalmat leíró protokollok gyűjteménye az amerikai szabvány szerint a RS232C, európai szabvány szerint az V.24.

A protokoll szerint a soros adatátvitel során a adatok a megállapodás szerinti számú bitekből állnak és az egyes bitek időben egymás után kerülnek a vezetékre. Az adatok minkét irányban forgalmazhatók mert a adás és a vétel külön vezetékeken történik - Full Duplex.


Az adatátvitel során a vezetékek állapotát kétféleképpen értelmezi a protokoll. Az alacsony - low - állapotban a bit=1, ha a feszültség -3 és -12 V közötti, a magas - high - állapotban a bit=0, ha a feszültség +3 és +12 V közötti

Az adatátvitel kezdetén a vezeték állapota alacsony. Ennek megváltozása - ha az 1 bit ideig tart - jelzi a vevőnek az adási szándékot - ez a startbit - és a vevő ez idő alatt felkészül a vételre. Ezt követik az adatbitek, a beállítástól függően ez 5..8 hosszú lehet, de a BIOS csak a 7-8 bit hosszúságú adatok kezelését biztosítja. Az adatbiteket követi a paritásbit, ami szintén beállítható páros vagy páratlan paritásra vagy ki is kapcsolható. A paritásbit szerepe az adathelyesség vizsgálata. Lényege az 1 értékű bitek számának párosságának ill. páratlanságának kiegészítése a paritásbitben. Ha a vizsgálat páros paritásra vonatkozik, akkor három kiküldött 1 adatbit esetén - pl.: 01001100 - a paritásbit 1 lesz, mert ezzel együtt a 1 értékű bitek száma négy, azaz páros. Ha a kiküldött 1 adatbitek száma páros - pl.: 01000010 - a paritásbit 0 lesz. A vevő a kapott adatokon szintén elvégzi a paritásvizsgálatot, és a paritásbitjét összehasonlítja az adótól származóval. Ha az összehasonlítás sikeres, akkor "talán jó adatot kaptunk", különben paritás hibát, ami szintén nem biztos. A paritásbitet zárja a stopbit, aminek bitideje 1, 1.5 vagy 2 is beállítható.

Az idődiagramból nyilvánvalóan következik, hogy a kommunikációban részvevő eszközöknek azonos sebességen kell működniük. A digitális adatátvitel sebességének egysége a Baud (bd vagy bit/s), amely a másodpercenként küldött bitek számát jelenti. A BIOS funkciók 9600 baud sebességig támogatját az adatátvitel.