ELEKTROLINE

Gyorsteszt

A program váltakozó kimenetet állít elő minden porton, ami az áramkör kezdeti működés vizsgálatához hasznos lehet. (Akár egy LED-et tartva valamelyik PORTx lábra)

; PIC16F873 4MHz
; GYORSTEST
; MINDEN PORT VÁLTAKOZÓ KIMENET 
; JErvin © 2004

LIST P=16F873
#include "P16F873.INC" 
__config  _CP_OFF & _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BODEN_ON 

LO	EQU	0x20
HI	EQU	0x21

	ORG	0x0000
	GOTO	GYI
	ORG	0x0004
	RETFIE

GYI
	BANKSEL	TRISA		; KIMENET BEÁLLÍTÁS
	CLRF	TRISA
	CLRF	TRISB
	CLRF	TRISC
	BANKSEL	PORTA
 
FOPROG
	MOVLW	B'01010101' 	; BITMINTA
	MOVWF	PORTA		; BEÁLLÍTÁSA
	MOVWF	PORTB 
	MOVWF	PORTC
	CALL	SZUNET
	MOVLW	B'10101010' 
	MOVWF	PORTA
	MOVWF	PORTB 
	MOVWF	PORTC
	CALL	SZUNET
	GOTO	FOPROG
 
SZUNET
	MOVLW	0xFF
	MOVWF	HI
	MOVLW	0xff
	MOVWF	LO
N1
	DECFSZ	LO
	GOTO	N1
	DECFSZ	HI
	GOTO	N1
	RETURN
	   
END