ELEKTROLINE

Ohm-törvény

Az áramkörben folyó áramerősség nagysága egyenesen arányos az áramkör feszültségével és fordítottan arányos az ellenállással:

Az Ohm-törvény általánosan igaz egyen- és váltakozó áramra. Az ellenállás egysége az ohm, jele: W (Georg Simon Ohm német fizikus).

1 W az ellenállása annak a fogyasztónak, amelyen 1 V feszültségkülönbség mellett 1 A áram folyik.

1 W = 1 V / 1 A

Az elektromos ellenállás függ az anyagi minőségtől, a fogyasztó méreteitől és a hőmérséklettől:

Ahol l a vezető hossza, A a vezető keresztmetszete és r a vezető fajlagos ellenállása (rezisztivitás):

r0 a t0hőmérséklethez tartozó ellenállás, a0 a Dt-hez tartozó hőmérsékleti együttható.