Kirchhoff második törvénye (huroktörvény)

A hálózat hurokja mentén az egyes feszültségek összege nulla, ha a hurok irányításával egyező feszültségeket pozitív, az ellentétes irányúakat negatív előjellel vesszük figyelembe:Egyenáram esetén a hurokban lévő áramforrások belső feszültségeinek irányát a pólusok határozzák meg, a pozitív pólustól a negatív pólus felé mutat. Az ellenállásokon az ellenállásokra jutó feszültség iránya megegyezik az átfolyó áram irányával. Váltakozó áramok esetén a hurok irányítottsága tetszőleges (Gustav Robert Kirchhoff; német fizikus).