Kirchhoff első törvénye (csomóponti törvény)

Az áramkörben levő bármely csomóponti elágazásra vonatkozóan érvényes, hogy a csomópontba befolyó és kifolyó áramerősségek algebrai összege nullával egyenlő, ha a befolyó és kifolyó áramok előjelét ellentétesen vesszük fel (Gustav Robert Kirchhoff; német fizikus)

: