ASCII jelkészlet

(American Standard Code for Information Interchange)
Dec
Hex
Jel
Jelentés
Értelmezés
000 00 NUL Null Tartalmi jelentés nélküli kitöltőjel
001 01 SOH Start of Header Cím- vagy vezérlőinformáció kezdete
002 02 STX Start of Text Vevőnek küldendő jelsorozat
003 03 ETX End of Text Az STX vége
004 04 EOT End of Transmission Átvitel vége
005 05 ENQ Enquiry Válasz (állapot, cím) kérése egy adatállomástól
006 06 ACK Acknowledge Vétel visszaigazolása
007 07 BEL Bell Csengetés/Hangjelzés
008 08 BS Backspace Egy karakternyi visszalépés
009 09 HT Horizontal Tab Vízszintesen irányban a következő TAB-ra
010 0A LF Line Feed Soremelés egy sorral
011 0B VT Vertical Tab Függőleges irányban a következő TAB-ra
012 0C FF Form Feed Egyoldalnyi előre (lapdobás)
013 0D CR Carriage Return Kocsi vissza (sor eleje)
014 0E SO Shift Out Tartós átkapcsolás 2. jelkészletre
015 0F SI Shift In Visszakapcsolás az eredeti jelkészletre
016 10 DLE Data Link Escape Az ávitel vezérlő kódsorozat indítása
017 11 DC1 Device Control 1 (XON) Gyártó függő eszközvezérlő jelek
018 12 DC2 Device Control 2
019 13 DC3 Device Control 3 (XOFF)
020 14 DC4 Device Control 4
021 15 NAK Negative Acknowledgement Adatok hibásan érkeztek
022 16 SYN Synchronous Idle Szinkronizáló jel
023 17 ETB End of Trans. Block Egy átviteli blokk vége
024 18 CAN Cancel Az előző jel elvetése
025 19 EM End of Medium Rögzítés vagy adathordozó vége
026 1A SUB Substitute Caracter A hibásan érkezett jelek helyettesítője
027 1B ESC Escape További jelekkel más értelmezés
028 1C FS File Separator Állományelválasztó jel
029 1D GS Group Separator Csoportelválasztó jel
030 1E RS Record Separator Rekorelválasztó jel
031 1F US Unit Separator Egységelválasztó jel
032 20 SP Space Előrelépés egy hellyel (szóköz)
033 21 ! exclamation mark
034 22 " double quote
035 23 # number sign
036 24 $ dollar sign
037 25 % percent
038 26 & ampersand
039 27 ' single quote
040 28 ( left/opening parenthesis
041 29 ) right/closing parenthesis
042 2A * asterisk
043 2B + plus
044 2C , comma
045 2D - minus or dash
046 2E . dot
047 2F / forward slash
048 30 0
049 31 1
050 32 2
051 33 3
052 34 4
053 35 5
054 36 6
055 37 7
056 38 8
057 39 9
058 3A : colon
059 3B ; semi-colon
060 3C < less than
061 3D = equal sign
062 3E > greater than
063 3F ? question mark
064 40 @ AT symbol
065 41 A
066 42 B
067 43 C
068 44 D
069 45 E
070 46 F
071 47 G
072 48 H
073 49 I
074 4A J
075 4B K
076 4C L
077 4D M
078 4E N
079 4F O
080 50 P
081 51 Q
082 52 R
083 53 S
084 54 T
085 55 U
086 56 V
087 57 W
088 58 X
089 59 Y
090 5A Z
091 5B [ left/opening square bracket
092 5C \ back slash
093 5D ] right/closing square bracket
094 5E ^ caret/cirumflex
095 5F _ underscore
096 60 `
097 61 a
098 62 b
099 63 c
100 64 d
101 65 e
102 66 f
103 67 g
104 68 h
105 69 i
106 6A j
107 6B k
108 6C l
109 6D m
110 6E n
111 6F o
112 70 p
113 71 q
114 72 r
115 73 s
116 74 t
117 75 u
118 76 v
119 77 w
120 78 x
121 79 y
122 7A z
123 7B { left/opening bracket
124 7C | vertical line
125 7D } right/closing bracket
126 7E ~ tilde
127 7F DEL delete Törlés vagy felülírás