Állandók

neve
jele
értéke
Avogadro-állandó
NA
6,022 045·1023 mol-1
Bohr-magneton

mB

9,274 078·10–24 A·m2
Boltzmann-állandó

k

1,380 662·10–23 J·K-1
Elektromágneses hullám (fény) terjedési sebessége vákuumban

c

2,997 924 58·108 m·s-1
Elektron Compton-hullámhossza

lC

2,426 3·10–12 m
Elemi elektromos töltés
e
1,602 189 2 ±0,000 004 6·10-19 C
Faraday-állandó

F

9,648 456·104 C·mol–1
Finomszerkezeti állandó

a

7,297 350 6·10–3
Gravitációs állandó

G

6,672× 10–11 N· m2·kg-2
Moláris térfogat (ideális gáz normálállapotban)

Vm

22,413 83·10–3 m3·mol–1
Nehézségi gyorsulás (nemzetközi)

gn

9,806 65 m·s-2
Moláris gázállandó

R

8,314 41 J·mol–1·K–1
Nyugalmi elektrontömeg

me

9,109 534·10–31 kg
Nyugalmi neutrontömeg

mn

1,674 594 3·10–27 kg
Nyugalmi protontömeg

mp

1,672 648 5·10–27 kg
Planck-állandó

h

6,626 176·10–34 J·s
Stefan–Boltzmann-állandó

s

5,669 7× 10–8 W·m–2·K4
Vákuum permeabilitása

m0

1,256 637·10–6 V· s·A–1·m–1
Vákuum permittivitása

e0

8,854 188·10–12 C2·N–1·m–2