Alapfogalmak

Az elektromotoros erő iránya a pozitív töltéshordozók elmozdulásával egyezik meg, vagyis a galvánelem negatív kapcsától a pozitív kapcsa felé mutat. A kapcsokon különböző előjelű töltések halmozódnak fel, amelyek a töltések közt kialakuló elektromos erőtér hatása miatt potenciális energiával rendelkeznek. A különböző potenciálú helyek közt feszültség lép fel, amelynek iránya ellentétes az elektromotoros erővel, nagysága azonban megegyezik:

Az elektromos áram iránya mindig a magasabb potenciálú hely felöl a kisebb potenciálú hely felé mutat és mindig a pozitív töltéshordozók mozgásirányát jelenti (Megállapodás szerinti, vagy technikai áramirány). A negatív ionok és az elektronok mozgási iránya ezzel ellentétes. Az egységnyi idő alatt átáramló töltések mennyiségét áramerősségnek nevezzük jele I, mértékegysége az A (Amper, André Marie Ampere francia fizikus).