Tranzisztorparaméterek

h21E Sztatikus áramerősítési tényező közös emitterű kapcsolásban
h21e, b Kisjelü, rövidzárási, normál nyitóirányú áramerősítési tényező közös emittereű kapcsolásabn
h21e, a Kisjelü, rövidzárási, normál nyitóirányú áramerősítési tényező közös bázisú kapcsolásban
h21c Kisjelü, rövidzárási, normál nyitóirányú áramerősítési tényező közös kollektorú kapcsolásban
h11b Kisjelü, rövidzárási bemeneti impedancia közös bázisú kapcsolásban
h11e Kisjelü, rövidzárási bemeneti impedancia közös emitterű kapcsolásban
h11c Kisjelü, rövidzárási bemeneti impedancia közös kollektorú kapcsolásban
h22b Kisjelű, üresjárati kimeneti admittancia közös bázisú kapcsolásban
h22e Kisjelű, üresjárati kimeneti admittancia közös emitterű kapcsolásban
h22c Kisjelű, üresjárati kimeneti admittancia közös kolektorú kapcsolásban
h12b Kisjelű, üresjárati feszültség-visszahatás közös bázisú kapcsolásban
h12e Kisjelű, üresjárati feszültség-visszahatás közös emitterű kapcsolásban
h12c Kisjelű, üresjárati feszültség-visszahatás közös kollektorú kapcsolásban
f21b , fa Kisjelű, rövidzárási, normál áramerősítési tényezőhöz tartozó határfrekvencia közös bázisú kapcsolásban
f21e , fb Kisjelű, rövidzárási, normál áramerősítési tényezőhöz tartozó határfrekvencia közös emitterű kapcsolásban
fmax Legnagyobb oszcilláló frekvencia
fT Extrapolácóval kapott |b |=1 értékhez tartozó tranzitfrekvencia
ICBO Kollektor-bázis visszáram (záró egyenáram), amikor az emitterkör nyitott (üresjáratban)
ICEO Kollektor-emitter visszáram (záró egyenáram), amikor a báziskör nyitott (üresjáratban)
ICER Kollektor-emitter visszáram (záró egyenáram), amikor a bázis és az emitter között meghatározott ellenállás van
ICES Kollektor-emitter visszáram (záró egyenáram), amikor a bázis- és az emitterkör rövidrezárt
U(BR)CB0 Kollektor-bázis letörési feszültség, amikor az emitterkör nyitott (üresjárat) és Ic meghatározott
U(BR)CE0 Kollektor-emitter letörési feszültség, amikor a báziskör nyitott (üresjárat) és Ic meghatározott
U(BR)CER Kollektor-emitter letörési feszültség, amikor a bázis és az emitter között meghatározott ellenállás van és Ic meghatározott
U(BR)CES Kollektor-emitter letörési feszültség, amikor a bázis-emitter kör rövidrezárt és Ic meghatározott
UEB Emitter-bázis feszültség
UCE sat Kollektor-emitter telítési feszültség Ib és Ic meghatározott
re Nyitóirányban előfeszített emitter-bázis dióda differenciális ellenállása (emitterellenállás; T helyettesítő kapcsolás)
rb Bázisérintkező és bázisréteg ohmos ellenállása (bázisellenállás; T helyettesítő kapcsolás)
rc Záróirányban előfeszített kollektor-bázis dióda (kollektorátmenet) differenciális ellenállása (kollektorellenállás; T helyettesítő kapcsolás)
rsat Kollektor-emitter telítési ellenállás
C22b Kimeneti kapacitás közös bázisú kapcsolásban
Cbc Kollektor-bázis kapacitás
RCth(j-e) Réteg és tok közötti ellenállás
ts Tárolási idő
tbek Bekapcsolási idő
tkik Kikapcsolási idő
tr impulzus felfutási idő
tf Impulzus esési idő